Home
Profiel
Visie arbeid & verzuim
Verzuim & reïntegratie
Arbeidsdeskundige dienstverlening
Contact
Algemene voorwaarden
Links

Heb aandacht voor en communiceer met uw personeel. Maak duidelijke, begrijpelijke en realiseerbare werkafspraken en kom deze consequent na. Selecteer de juiste persoon voor alle voorkomende functies binnen uw bedrijf. Geef aan wat u bij arbeidsongeschiktheid verwacht van uw personeel, maar ook wat u niet tolereert. leg intern gemaakte afspraken omtrent verzuim/arbeidsongeschiktheid vast. Ofwel maak gezamenlijk geaccepteerde afspraken hoe te handelen bij verzuim.

Mocht er onverhoopt toch verzuim op treden dan is vroegtijdig anticiperen onontbeerlijk ter voorkoming van onnodig lang verzuim. Veelal is er geen sprake van ziekte of gebrek maar zijn er andere oorzaken welke voor legitimering van verzuim gebruikt en (blijkbaar) geaccepteerd worden. Het gedrag van werkgever en werknemer ligt hieraan ten grondslag.

Mielhaag demedicaliseerd door met een “helikopterview” alle mogelijke oplossingen ter voorkoming en bekorten van verzuim te benutten. De bedrijfsarts heeft hierin ook demadicaliserende rol mits deze gericht wordt bevraagd.

Mielhaag De Rode Leeuw 39 3824CZ Amersfoort T. 033-2589424 M. camiel@mielhaag.nl