Home
Profiel
Visie arbeid & verzuim
Verzuim & reïntegratie
Arbeidsdeskundige dienstverlening
Contact
Algemene voorwaarden
Links

Het niet verrichtten van arbeid zoals overeengekomen tussen werkgever en werknemer middels een arbeidsovereenkomst/contract heeft veelal geen medische oorzaak. Het is van belang te achterhalen waarom iemand verzuimt en dus niet werkt. Welke oplossingen zijn mogelijk om weer te gaan werken en welke afspraken kunnen er gemaakt worden ter voorkoming van hernieuwde uitval.

Mielhaag adviseert u bij vraagstukken rondom verzuim en reïntegratie. Werkgevers en werknemers worden begeleid bij alle voorkomende aspecten ter voorkoming en aanpak van verzuim en/of arbeidsongeschiktheid. Het reïntegreren van de (gedeeltelijk) arbeidsongeschikte medewerker is een kerntaak van Mielhaag. De negatieve financiële consequenties dienen daarbij voor alle betrokken partijen geminimaliseerd te worden. Vroegtijdige arbeidsdeskundige inzet voorkomt langdurig verzuim. Door de flexibele werkwijze is Mielhaag in staat de diensten onafhankelijk en op maat te leveren en aan te passen aan de wensen van uw bedrijf. U heeft dan een specialist in huis die omstandigheden binnen het bedrijf analyseert om zodoende een gefundeerd advies tot snelle reïntegratie te geven.

Mielhaag De Rode Leeuw 39 3824CZ Amersfoort T. 033-2589424 M. camiel@mielhaag.nl